supcon

cu0001ad-01
cultPic001

Nhiệm vụ của chúng tôi

Nhiệm vụ của SUPCON là phát triển ngành tự động hóa. Dự trên công nghệ tự động hóa, công nghệ phần mềm, công nghệ mạng, công nghệ điện tử và các công nghệ liên quan khác, mục tiêu của chúng tôi là cung cấp các công nghệ, các hệ thống và dịch vụ nâng cao trong mọi lĩnh vực, tận tâm với sứ mệnh bảo vệ nguồn năng lượng, bảo vệ môi trường, đạt được hiệu quả và phát triển bền vững cho các doanh nghiệp công nghiệp, tạo dấu ấn trong phát triển kinh tế.

cultPic003

Văn hóa tinh thần

Sự tận tụy vì công việc: Chúng tôi làm việc với trách nhiệm cao, thái độ tích cực và tác phong làm việc nghiêm túc, và cống hiến hết mình vì sự phát triển của SUPCON cũng như vì ngành tự động hóa của Trung Quốc.

Hợp tác: Chúng tôi hợp tác với các đối  tác và khách hàng nhằm tăng cường sự phát triển và dịch cụ của mình, theo đuổi sự công bằng và nguyên tác hợp tác cùng có lợi. Chúng tôi cũng cải thiện sự hợp tác ngay trong công ty nhằm xây dựng một môi trường làm việc hòa hợp và nhiệt tình.

Đổi mới: Chúng tôi luôn chú trọng vào đổi mới công nghệ, đổi mới sản phẩm, đổi mới dịch vụ, luôn cố gắng theo đổi mục tiêu phát triển bền vững. Chúng tôi hoàn toàn sử dụng công nghệ cao để trang bị mới cho công nghiệp truyền thông và làm thỏa mãn nhu cầu của khách hàng.

cultPic004

Chính sách thu hút nhân tài

"Hướng đến nhân tài" và "cùng nhau phát triển" là chính sách thu hút nhân tài của công ty SUPCON. Chúng tôi hiểu tầm quan trọng của chính sách nhân tài. Gần như toàn bộ sự thịnh vượng của SUPCON chính là nhờ là đội ngũ nhân tài chất lượng cao trong quá trình phát triển công ty. Đối với những nhân tài đồng thuận với quan niệm và giá trị của SUPCON, họ sẽ phát triển cùng với SUPCON và giành được thành công.