supcon

banner1

SUPCON DCS dành được chứng chỉ FF Authentication

E-mail Print PDF

Hai hệ thống hỗ trợ công nghệ FF (Foundation Fieldbus) của SUPCON đã nhận được chứng chỉ authentication từ tổ chức FF Foundation tại Mỹ

SUPCON WebFieldTM ECS-700 DCS và SUPCON Asset Management System (SAMS) là 2 hệ thống hỗ trợ công nghệ FF (Foundation Fieldbus) đã nhận được chứng chỉ authentication từ tổ chức FF Foundation tại Mỹ, hoàn thành thủ tục đăng kí Host Profile vào ngày 20/12, trở thành hệ thống lưu trữ 61b Profile đầu tiên tại Châu Á và thứ 3 trên toàn thế giới.

ff1

Chứng chỉ FF Host Profile có những quy định chi tiết về quản lý thiết bị hiện trường, điều khiển, chẩn đoán và báo động, vv. So sánh với 61a Profile, 61b Profile  hướng đến nhiều hơn những đòi hỏi bắt buộc dành cho modules chức năng và EDD, vv. Đầu năm 2010, SUPCON đã vượt qua bài kiểm tra mức độ phù hợp về tầng vật lí và ngăn xếp giao thức tại Đức. Các bài kiểm tra này đảm bảo rằng ECS-700 hoàn toàn phù hợp với các tiêu chuẩn FF fieldbus về chức năng và hiệu suất, cũng như sự tương thích giữa hệ thống và thiết bị.

WebFieldTM ECS-700 cung cấp cho bạn các chức năng hệ thống lưu trữ hoàn thiện và đã dành được sự đánh giá cao từ phía ông Richad Timoney, chủ tịch của tổ chức FF Foundation. Lợi thế về kỹ thuật của SUPCON được cải thiện đáng kể với chứng chỉ Authentication này, đặc biệt là trong các dự án hóa dầu quy mô lớn và các khu vực cao cấp.