supcon

banner_product


Giải pháp InPlant Total cho tự động hóa quá trình
Giải pháp InPlant Total cho tự động hóa quá trình

Với đầy đủ các dải sản phẩm, SUPCON đã phát triển một giải pháp cho ngành tự động hóa quá trình – InPlant' (Intelligent-Plant).

Với đầy đủ các dải sản phẩm, SUPCON đã phát triển một giải pháp cho ngành tự động hóa quá trình – InPlant'

Hệ thống DCS WebField
Hệ thống DCS WebField

Hệ thống DCS tốc độ cao, tin cậy, mở mới hơn 6.000 cở sở được lắp đặt trong các ngành dầu khí, hóa dầu, hóa chất, điện, xi măng, luyện kim....

· Hệ thống điều khiển WebField JX-300XP

· Hệ thống điều khiển WebField ECS-100
· Hệ thống điều khiển WebField ECS-700


Thiết bị đo MultiF Series
Thiết bị đo MultiF Series

· Bộ ghi không giấy          ·  Bộ điều khiển quá trình
· Bộ lấy mẫu quá trình      . Bộ cách ly          ·  Zener Barrier

Phần mềm ESP-Suite
Phần mềm ESP-Suite